Frakce

Z Epesní Wikipedia
Verze z 10. 6. 2020, 14:08, kterou vytvořil Col (diskuse | příspěvky) (Zabírání území)

Přejít na: navigace, hledání

Frakce

Jedná se o válečný systém bojů v paralelním světě chimera! Oproti ostatním servům jsou frakce na Epesu o poznání jiné. Ve frakci je nutné udržovat svoji frakční pokladnici, která hráčům umožňuje vstoupit do dungeonu Elgrim, dungeonu Arighol, účastnit se Vladcovského eventu a vlastnit Chimerské zlaťáky. Bez frakční pokladnice je pohyb v Chiméře takřka nemožný, pokud nejste členem frakce která už pokladnici má, měli byste si co nejrychleji pokladnici založit nebo nějakou takovou frakci najít.

Frakční členové

Vůdce je označen hvězdičkami před jménem př. **Frakce jmenohrace.

Tento vůdce má i svého zástupce (moderátora) označeného jednou hvězdičkou př. *Frakce jmenohrace.

Member je označen plusem před jménem př. +Frakce jmenohrace.

Při vstupu do frakce je hráč označen mínusem před jménem př. -Frakce jmenohrace.

O čem frakce vlastně jsou?

- udržování a bránění své frakční pokladnice

- získávání Chrimerských zlaťáků pro úspěšné fungování frakce

- bojování o fragmenty vládce světa

- získej bohatství ukryté v nepřítelských sídlech

- zabírání Chimérských věží

- porážení Chimerských bossů

Důležité příkazy frakcí

Základ
Příkazy Význam
/f help Zobrazí všechny dostupné příkazy a nápovědu k nim.
/f create název_frakce Vytvoří frakci (Pozor ! Frakce stojí 5000$).
/f sethome Uloží frakční domov na zabraném území.
/f home Teleportuje na frakční home.
/f unsethome Odebere uložený home
/f list stránka Zobrazí všechny aktuální frakce na serveru.
/f f název_frakce Zobrazí informace o dané frakci (členové, pokladnice, power, stáří frakce, apd.).
/f name nový_název Nastaví nový název frakce.
/f status Zobrazí aktivitu členů frakce.
/f player nick Zobrazí power daného hráče.
/f disband Zruší celou frakci.
Připojení se / Pozvání
Příkaz Význam
/f invite add nick Pozve hráče do frakce.
/f invite remove nick Zruší pozvánku daného hráče do frakce.
/f invite list Zobrazí všechny pozvánky do frakce.
/f join název_frakce Připojení se do frakce.
/f leave Opuštění frakce.
/f kick nick Kickne hráče z frakce.
Zabírání území

K zabrání území je třeba power. Každý člen může mít maximálně 10/10 power a minimálně 0/0. Frakční power je tvořen z poweru všech členů tzn. při 5-ti členech = 0(území)/50(momentální celkový power)/50(maximální možný power), každý 1 claim stojí 1 power, tudíž frakce při 5-ti členech s plným power může mít 50 zabraných území (chunků) = 50/50/50. Power členové ztrácí při své smrti, pokud má frakce víc území než momentální power (50/49/50), tak cizí frakce může zabrat dané frakci její vlastněné území. Power členové opět opět získávají během času.

Příkaz Význam
/f claim one Zabere území o velikosti 1 chunku
/pokladnice claim Zabere území zdánlivě "nedobytné" frakce (frakci musí klesnout power)
/f claim auto Zabere automaticky území do kterého vejdete a je volné.
/f unclaim one Odebere území o jednom chunku (musíte v něm stát).
/f unclaim auto Odebere všechna vaše území přes které přejdete.
/f unclaim all all název_frakce Odebere všechna území frakce naráz.
Frakční pokladnice

Tuto pokladnici může vůdce vytvořit na svém frakčním území (zaclaimovaném). Díky této pokladnici se stane frakce plnohodnotnou a od této chvíle bude moci dobývat pevnosti, vstupovat do dungeonu Elgrim, skupinového dungeonu Arighol, nebo se účastnit frakčního eventu vládce světa. Pokladnici může vytvořit každá frakce, která disponuje určitým frakčním územím ve světě Chiméra, zaplatí poplatek 10 000 $ pomocí příkazu /pokladnice create. Počet území nutný pro udržení pokladnice se odvíjí od počtu členů frakce (více info /pokladnice). Pokladnici je třeba velmi dobře chránit před nepřáteli. Vaši nepřátelé mohou tuto pokladnici zabrat, pokud vám klesne Power, nebo přijdete o velkou část území své frakce. (například. přiberete několik členů , nebo jste dobýváni). Dalším způsobem jak můžete o pokladnici přijít jsou daně! Každou půlnoc frakce zaplatí na daních minimálně 250 Chimérských zlaťáků a pokud jí zlaťáky nestačí, frakce přijde o pokladnici a nebude se moci účastnit pvp eventů ve světě Chiméra.

Příkaz Význam
/pokladnice Zobrazí informace o frakční pokladnici (počet claimu, chimerske zlataky..)
/pokladnice create Vytvoří frakční pokladnici (na místě kde stojím)
/pokladnice check Informace o stavu frakce ve které právě stojíte (např. zjistěte souřadnice cizí frakční pokladnice při dobývání)
/pokladnice clenove Zobrazí počet zlaťáků, kteří členové frakce získali od posledního přepočtu daní
Frakční peníze
Příkaz Význam
/f money balance název_frakce Zobrazí peníze dané frakce.
/f money deposit částka Pošle z vašich peněz danou částku frakci.
/f money withdraw částka Pošle z frakce částku na účet hráče.
/f money ff částka vlastněná_frakce cizí_frakce Pošle z frakce danou částku do cizí frakce.
/f money fp částka vlastněná_frakce nick Pošle z frakce částku danému hráči.
Frakční vztahy

Frakce mezi sebou mají různé vztahy, nazačátku mají frakce neutrální postavení ke všem ostatním frakcím, a je jen na nich zda se rozhodnou být přítelem, nepřítelem či být v míru.

Příkaz Význam
/f ally název_frakce Nabídne jiné frakci spojenectví.
/f enemy název_frakce Vyhlásí válku jiné frakci
/f truce název_frakce Nastaví mír jiné frakci.
/f relation list název_frakce Zobrazí frakční vztahy dané frakce.
/f relation wishes název_frakce Zobrazí žádosti o ally / truce k dané frakci.
Frakční popisky, ranky a práva

Za pomocí ranků a povolení si můžete ve frakci nastavit u koho chcete aby měl kde povolení a jaké.

Příkaz Význam
/f description popis Nastaví popisek frakce, který se zobrazuje při vstupu / odchodu z frakčního území.
/f motd text Nastaví zprávu, která se zobrazí členům při loginu do hry.
/f title nick titul Nastaví titulek členovi frakce.
/f rank nick Zobrazí rank daného hráče.
/f rank nick rank Nastaví členovy frakční rank (Recruit, Member, Officer, Leader).
/f access f cizí_frakce yes/no Povolí/Vypne v daném chunku (ve kterém stojíte při napsání příkazu)určité frakci práva stavět, otevírat truhly, apd.
/f access p nick yes/no Povolí/Vypne v daném chunku (ve kterém stojíte při napsání příkazu) určitému hráči práva stavět, otevírat truhly, apd.
/f perm list Zobrazí všechny možné permisse, které lze nastavit.
/f perm show Zobrazí tabulku, ve které jsou zobrazeny všechny pravomoce pro frakční ranky (recruit, member, officer, leader) a frakční vztahy (neutral, enemy, ally, truce).
/f perm set pravomoce rank/vztah yes/no Nastaví danou pravomoci pro určitý frakční rank (recruit, member, officer, leader nebo frakční vztah neutral, enemy, ally, truce).
/f flag list Zobrazí všechny možné vlajky pro celou frakci.
/f flag show Zobrazí nastavené vlajky pro frakci.
/f flag set vlajka yes/no Nastaví frakci vlajku.
Zobrazení frakce, chunků
Příkaz Význam
/f map Zobrazí v chatu mapu všechny okolní území.
/f seechunk Zapne/vypne kouřové zobrazení chunku ve kterém stojíte (Lze využít i v obyčejném světě)
/f territorytitles Zapne/vypne upozornování odchodu/příchodu z frakce/safe_zony/war_zony uprostřed obrazovky. Př. příchod do war zony ZDE
/f unstuck Při zapadnutí/seknutí se vás teleportuje k vašemu nejbližšímu území.
Zóny
Zóna Význam
Safe zone Jedná se o zónu bezpečí, jedná se například o města, cesty, či odpočivadla!Na tomto území nemůžete být zabiti, ani se zde neobjevují příšery!
War zone Jedná se o válečnou zónu, ve které jsou všichni proti všem a nikdo v ní neztrácí svůj power.
Wilderness Jedná se o neutrální území ve kterém se spawnují příšery a bezvládí a ztrácí se zde power.

Sepsal plejmen, editoval _col_